Двутавр С245

Подбор по параметрам
Двутавр балка С245, 30Б1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну тонна Б1 ГОСТ Р 57837-2017 30 5,214,974 сум
Двутавр балка С245, 30К2 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну тонна К2 ГОСТ 8239-89 30 5,317,003 сум
Двутавр балка С245, 30К2 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну тонна К2 ГОСТ Р 57837-2017 30 5,112,944 сум
Двутавр балка С245, 30К2 L 12 м, цена за тонну тонна К2 30 5,112,944 сум
Двутавр балка С245, 35Ш1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну тонна Ш1 ГОСТ Р 57837-2017 35 5,330,760 сум
Двутавр балка С245, 35Ш1 L 12 м, цена за тонну тонна Ш1 35 5,330,760 сум
Двутавр балка С245, 35Ш1 ГОСТ 19425-74, цена за тонну тонна Ш1 ГОСТ 19425-74 35 5,330,760 сум
Двутавр балка С245, 70Б1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну тонна Б1 ГОСТ 8239-89 70 5,053,790 сум
Двутавр балка С245, 70Б1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну тонна Б1 ГОСТ Р 57837-2017 70 3,676,849 сум
Двутавр балка С245, 70Б2 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну тонна Б2 ГОСТ Р 57837-2017 70 4,365,319 сум