Двутавр 30Ш2 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С355, цена за тонну 4,847,380 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,084,566 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С255, цена за тонну 5,079,985 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,411,519 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С345, цена за тонну 4,399,826 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,050,293 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, цена за тонну 5,061,356 сум
Двутавр балка 30Ш2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,423,561 сум
Двутавр балка 30Ш2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,264,211 сум
Двутавр балка 30Ш2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,927,628 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 3 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,127,040 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 448,930 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,503,637 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,428,089 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,180,524 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,281,809 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,000,711 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,994,406 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,847,896 сум
Двутавр балка 30Ш2 L 12 м, С355, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,698,009 сум