Труба НКТ в Ташкенте

Подбор по параметрам
3x27 ГОСТ 633-80, группа Д, тип: В, цена за тонну 6,420,241 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Д, тип: Н, цена за тонну 8,158,298 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Д, тип: В, цена за тонну 6,424,139 сум
4x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Д, тип: Н, цена за тонну 8,173,545 сум
3x27 ГОСТ 633-80, группа Е, тип: В, цена за тонну 7,190,679 сум
3x27 ГОСТ 633-80, группа К, тип: В, цена за тонну 7,447,473 сум
3x27 ГОСТ 633-80, группа Л, тип: В, цена за тонну 7,383,275 сум
3x27 ГОСТ 633-80, группа М, тип: В, цена за тонну 7,640,125 сум
3x27 ГОСТ 633-80, группа Р, тип: В, цена за тонну 7,575,927 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Дс, тип: Н, цена за тонну 9,382,080 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Е, тип: Н, цена за тонну 9,137,324 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Ес, тип: Н, цена за тонну 9,178,136 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа К, тип: Н, цена за тонну 9,463,647 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Кс, тип: Н, цена за тонну 9,504,458 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Л, тип: Н, цена за тонну 9,382,080 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Лс, тип: Н, цена за тонну 9,422,892 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа М, тип: Н, цена за тонну 9,708,403 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Мс, тип: Н, цена за тонну 9,749,215 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Р, тип: Н, цена за тонну 9,626,837 сум
3x27 ГОСТ Р 52203-2004, группа Рс, тип: Н, цена за тонну 9,667,591 сум