Двутавр 35К2 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С355, цена за тонну 4,955,658 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С255, цена за тонну 5,569,039 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,615,354 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, цена за тонну 5,417,886 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,459,501 сум
Двутавр балка 35К2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,232,628 сум
Двутавр балка 35К2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,534,074 сум
Двутавр балка 35К2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,403,499 сум
Двутавр балка 35К2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,207,694 сум
Двутавр балка 35К2 цена за тонну 5,105,779 сум
Двутавр балка 35К2 L 7 м, цена за тонну 3,840,440 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,349,848 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 4,865,264 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,189,867 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С345, цена за тонну 6,047,948 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,503,293 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,247,646 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,951,708 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,932,620 сум
Двутавр балка 35К2 L 12 м, С345, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,040,382 сум