Двутавр 30К1 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С255, цена за тонну 5,146,763 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,164,642 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С355, цена за тонну 4,722,652 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,221,737 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С345, цена за тонну 4,235,031 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, цена за тонну 5,034,014 сум
Двутавр балка 30К1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,349,102 сум
Двутавр балка 30К1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,330,072 сум
Двутавр балка 30К1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,927,628 сум
Двутавр балка 30К1 цена за тонну 5,117,988 сум
Двутавр балка 30К1 L 4 м, цена за тонну 4,413,640 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,163,615 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,181,728 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,268,969 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,939,952 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,435,082 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,168,487 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,469,073 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,978,070 сум
Двутавр балка 30К1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,820,211 сум