Двутавр 25К2 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,226,719 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С255, цена за тонну 5,139,655 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, цена за тонну 5,069,495 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С355, цена за тонну 5,056,197 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,397,538 сум
Двутавр балка 25К2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,079,526 сум
Двутавр балка 25К2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,388,424 сум
Двутавр балка 25К2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,927,628 сум
Двутавр балка 25К2 цена за тонну 4,785,819 сум
Двутавр балка 25К2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,170,264 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,609,335 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,195,886 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,197,090 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,289,490 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,120,109 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,428,605 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,735,778 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,933,704 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,488,103 сум
Двутавр балка 25К2 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,546,570 сум