Двутавр 25К1 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С255, цена за тонну 5,858,906 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С355, цена за тонну 4,744,606 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,279,339 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,480,193 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, цена за тонну 5,055,108 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,129,681 сум
Двутавр балка 25К1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,085,774 сум
Двутавр балка 25К1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,328,066 сум
Двутавр балка 25К1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,927,628 сум
Двутавр балка 25К1 цена за тонну 5,059,751 сум
Двутавр балка 25К1 L 4 м, цена за тонну 3,955,080 сум
Двутавр балка 25К1 L 6 м, 09Г2С, цена за тонну 3,439,200 сум
Двутавр балка 25К1 L 6 м, Ст3, цена за тонну 3,897,760 сум
Двутавр балка 25К1 L 11 м, Ст3, цена за тонну 3,439,200 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,559,467 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,198,007 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,250,569 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,321,875 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,276,879 сум
Двутавр балка 25К1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,168,487 сум