Двутавр 30К2 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,097,062 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С255, цена за тонну 5,161,494 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С355, цена за тонну 5,527,826 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,637,995 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,172,041 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,281,064 сум
Двутавр балка 30К2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,415,307 сум
Двутавр балка 30К2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,563,938 сум
Двутавр балка 30К2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,827,777 сум
Двутавр балка 30К2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,148,884 сум
Двутавр балка 30К2 L 6 м, цена за метр 458,560 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,540,780 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,931,755 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,851,679 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 4,983,802 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С235, цена за тонну 5,281,465 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С345, цена за тонну 5,703,340 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,933,704 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,559,753 сум
Двутавр балка 30К2 L 12 м, С345, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,731,427 сум