Двутавр 20Ш1 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 6,133,469 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,520,890 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,539,343 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 5,452,622 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, цена за тонну 5,189,982 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,326,977 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,504,612 сум
Двутавр балка 20Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,155,934 сум
Двутавр балка 20Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,494,466 сум
Двутавр балка 20Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,053,904 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 6 м, Ст3, цена за тонну 3,439,200 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 205,206 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 10 м, С345, ГОСТ Р 57837-2017, цена за метр 351,085 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 10 м, Ст3, цена за метр 256,220 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,654,217 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,799,408 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,358,044 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,690,787 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, С255, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,286,222 сум
Двутавр балка 20Ш1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,217,668 сум