Двутавр 25Ш1 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 5,244,436 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 4,859,762 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,448,319 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 4,825,026 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,535,106 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,324,569 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, цена за тонну 5,061,987 сум
Двутавр балка 25Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,411,696 сум
Двутавр балка 25Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,153,985 сум
Двутавр балка 25Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,041,466 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 4 м, цена за тонну 5,187,460 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 6 м, Ст3, цена за тонну 3,439,200 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 328,673 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 11 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,958,180 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,409,403 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,310,354 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,781,524 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,964,318 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, С255, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,331,333 сум
Двутавр балка 25Ш1 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,774,699 сум