Бризол РТИ в Ташкенте

Подбор по параметрам
Бризол 425x1.5 мм, рулон от 20 м, от -5 °С до +30 °С, «Бр-С» средней прочности, цена за кв. метр 8,598 сум
Бризол 425x1.5 мм, рулон от 20 м, от -15 °С до +45 °С, «Бр-П» повышенной прочности, цена за кв. метр 9,171 сум
Бризол 425x1—1.5 мм, «Т», цена за кв. метр 7,738 сум
Бризол 425x1.5—1.6 мм, рулон 50 м, цена за кв. метр 7,910 сум
Бризол 450x1.3 мм, рулон 40 м, не ниже -20 °С модифицированный, цена за кв. метр 6,993 сум
Изол 800x2 мм, до 140 °С, «И-БД» без полимерных добавок, цена за кв. метр 6,764 сум
Изол 800x2 мм, до 140 °С, «И-ПД» с полимерными добавками, цена за кв. метр 7,165 сум
Изол 1000x2 мм, до 140 °С, «И-БД» без полимерных добавок, цена за кв. метр 6,764 сум
Изол 1000x2 мм, до 140 °С, «И-ПД» с полимерными добавками, цена за кв. метр 7,165 сум
Изол 1100x2 мм, до 140 °С, «И-БД» без полимерных добавок, цена за кв. метр 6,764 сум
Изол 1100x2 мм, до 140 °С, «И-ПД» с полимерными добавками, цена за кв. метр 7,165 сум
Изол до 140 °С, «И-БД» без полимерных добавок, биостойкий, невулканизированный, цена за кв. метр 6,878 сум
Полинокром БР от -5 °С до +30 °С, цена за кв. метр 6,936 сум