Шпунт Ларсена Л5

Подбор по параметрам
Шпунт Ларсена Л5 УМ С255, цена за тонну Л5-УМ С255 5,359,993 сум
Шпунт Ларсена Л5 УМ Ст3, длина 12 м, цена за тонну Л5-УМ Ст3 12 6,138,972 сум
Шпунт Ларсена Л5 УМ, цена за тонну Л5-УМ 6,500,088 сум
Шпунт Ларсена Л5 У 09Г2С, цена за тонну Л5-У 09Г2С 4,926,654 сум
Шпунт Ларсена Л5 У, цена за тонну Л5-У 5,338,097 сум
Шпунт Ларсена Л5 УМ 500x430x23x11 мм, длина 10-12 м, цена за тонну Л5-УМ 10-12 5,930,041 сум
Шпунт Ларсена Л5 УМ С255, длина 12 м, цена за тонну Л5-УМ С255 12 5,359,993 сум