Паронит ПОН в Ташкенте

Подбор по параметрам
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 20,864 сум
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, цена за штуку 6,248 сум
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, 1500х2000 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 6,592 сум
Паронит ПОН 0.4 мм, цена за штуку 10,031 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 5,675 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1500х1500 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 11,923 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1000х1500 мм, ГОСТ 481-80, цена за кг 11,923 сум
Паронитовая прокладка ПОН-Б 0.4 мм, цена за штуку 10,948 сум
Паронитовая прокладка ПОН-Б 0.4 мм, цена за кг 10,948 сум
Паронит ПОН-А 0.4 мм, 1000х1500 мм, цена за кг 9,171 сум
Паронит ПОН-Б 0.4 мм, 1000х1500 мм, цена за кг 11,980 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, цена за кг 7,222 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1500х1500 мм, цена за кг 12,209 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1500х3000 мм, цена за кг 12,324 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1000х750 мм, цена за кг 12,324 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4 мм, 1000х1500 мм, цена за кг 12,209 сум
Паронит листовой ПОН 0.4 мм, 1560х1545 мм, ГОСТ 481-80, цена за штуку 60,071 сум
Паронит ПОН 0.4-0.6 мм, цена за кг 8,713 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4-0.6 мм, 1500х1500 мм, цена за кг 4,815 сум
Паронит листовой ПОН-Б 0.4-0.6 мм, 1500х2000 мм, цена за кг 4,815 сум