Двутавр 40Ш2 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С355, цена за тонну 4,647,104 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,077,573 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С255, цена за тонну 5,098,213 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,149,514 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,315,054 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,971,536 сум
Двутавр балка 40Ш2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,246,156 сум
Двутавр балка 40Ш2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,500,370 сум
Двутавр балка 40Ш2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,871,054 сум
Двутавр балка 40Ш2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,206,834 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 3 м, 09Г2С, цена за тонну 5,458,584 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 769,636 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,452,565 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,593,630 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,933,475 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, цена за тонну 5,016,933 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,238,188 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,977,158 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,505,586 сум
Двутавр балка 40Ш2 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,875,300 сум