Двутавр 40Ш1 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,114,028 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 5,124,981 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 4,674,045 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,365,095 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, цена за тонну 5,018,767 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,586,980 сум
Двутавр балка 40Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,257,161 сум
Двутавр балка 40Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,501,110 сум
Двутавр балка 40Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,367,158 сум
Двутавр балка 40Ш1 цена за тонну 4,821,472 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 2 м, С255, цена за тонну 4,453,649 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 641,353 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 9 м, цена за тонну 5,130,140 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 10 м, 09Г2С, цена за тонну 4,966,721 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,963,855 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,260,084 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,477,671 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,149,686 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,149,571 сум
Двутавр балка 40Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,724,314 сум