Двутавр 40К2 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С355, цена за тонну 5,984,724 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,307,030 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С255, цена за тонну 6,373,296 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 6,351,515 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,333,688 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, цена за тонну 6,155,366 сум
Двутавр балка 40К2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,545,027 сум
Двутавр балка 40К2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,042,674 сум
Двутавр балка 40К2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,125,616 сум
Двутавр балка 40К2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,461,397 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,203,744 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С345, цена за тонну 7,048,812 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,827,614 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,133,240 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 6,161,900 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,203,457 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 4,657,250 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,142,010 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,903,960 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,766,392 сум