Двутавр 40К1 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С345, цена за тонну 5,877,249 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,411,982 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, цена за тонну 5,930,385 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,430,611 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, цена за тонну 6,334,147 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, цена за тонну 6,128,024 сум
Двутавр балка 40К1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,982,488 сум
Двутавр балка 40К1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,419,553 сум
Двутавр балка 40К1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,042,273 сум
Двутавр балка 40К1 цена за тонну 6,170,154 сум
Двутавр балка 40К1 L 10 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,808,350 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,276,139 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,122,521 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,879,546 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,432,044 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,048,808 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,586,980 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,103,147 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 6,161,900 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,223,003 сум