Двутавр 40К в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С345, цена за тонну 5,877,249 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,411,982 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, цена за тонну 5,930,385 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,430,611 сум
Двутавр балка 40К1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,982,488 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С355, цена за тонну 5,984,724 сум
Двутавр балка 40К2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,307,030 сум
Двутавр балка 40К2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,545,027 сум
Двутавр балка 40К2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,042,674 сум
Двутавр балка 40К3 L 12 м, С355, цена за тонну 5,379,253 сум
Двутавр балка 40К L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,814,880 сум
Двутавр балка 40К Ст3, цена за тонну 4,642,920 сум
Двутавр балка 40К 09Г2С, цена за тонну 4,814,880 сум
Двутавр балка 40К цена за тонну 4,728,900 сум
Двутавр балка 40К 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,814,880 сум
Двутавр балка 40К Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,642,920 сум
Двутавр балка 40К1 L 10 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,808,350 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С255, цена за тонну 6,334,147 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, цена за тонну 6,128,024 сум
Двутавр балка 40К1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,276,139 сум