Двутавр 36М в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 36М L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 7,172,337 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, С355, цена за тонну 7,375,422 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, С255, цена за тонну 7,113,985 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, Ст3, цена за тонну 6,563,025 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, Ст3, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 7,534,313 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, цена за тонну 7,218,881 сум
Двутавр балка 36М С255, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 7,428,672 сум
Двутавр балка 36М С355, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 7,946,501 сум
Двутавр балка 36М Ст3, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 7,411,476 сум
Двутавр балка 36М цена за тонну 6,865,790 сум
Двутавр балка 36М L 6 м, Ст3, цена за тонну 7,459,625 сум
Двутавр балка 36М L 6 м, Ст3, ГОСТ 19425-74, цена за метр 360,772 сум
Двутавр балка 36М L 9 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за метр 457,414 сум
Двутавр балка 36М L 11 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за метр 457,414 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, С255, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 7,657,321 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, С355, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 7,668,212 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 8,378,808 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 7,093,235 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 8,348,371 сум
Двутавр балка 36М L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 7,197,271 сум