Двутавр 35Ш2 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С355, цена за тонну 4,693,304 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С255, цена за тонну 5,174,678 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,218,871 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,558,206 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, цена за тонну 4,963,339 сум
Двутавр балка 35Ш2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,082,507 сум
Двутавр балка 35Ш2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,367,961 сум
Двутавр балка 35Ш2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,927,628 сум
Двутавр балка 35Ш2 цена за тонну 4,928,144 сум
Двутавр балка 35Ш2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,263,409 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 513,071 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 9 м, С355, цена за тонну 5,731,427 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,272,236 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,020,601 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,108,702 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,147,336 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,437,948 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,319,124 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,555,282 сум
Двутавр балка 35Ш2 L 12 м, 09Г2С, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 4,638,908 сум