Двутавр 35Ш1 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 35Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 5,802,618 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 4,810,868 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,341,651 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 12 м, С345, цена за тонну 4,228,324 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,120,109 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,422,185 сум
Двутавр балка 35Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,059,292 сум
Двутавр балка 35Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,342,339 сум
Двутавр балка 35Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,927,628 сум
Двутавр балка 35Ш1 цена за тонну 5,061,929 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 2 м, цена за тонну 3,152,600 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 2 м, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 2,292,800 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 4 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,442,300 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 6 м, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 2,292,800 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 6 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за метр 448,930 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 9 м, 09Г2С, цена за тонну 5,341,078 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 9 м, 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,223,686 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,207,866 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,166,137 сум
Двутавр балка 35Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,208,668 сум