Двутавр 60Ш1 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С355, цена за тонну 5,435,885 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,851,794 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С255, цена за тонну 5,945,861 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, цена за тонну 6,003,754 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,827,610 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С345, цена за тонну 6,577,642 сум
Двутавр балка 60Ш1 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,661,668 сум
Двутавр балка 60Ш1 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,561,760 сум
Двутавр балка 60Ш1 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,103,949 сум
Двутавр балка 60Ш1 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,999,283 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,512,694 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,946,377 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, 09Г2С, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,961,280 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,870,714 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 6,024,045 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 6,525,882 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,592,999 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, Ст3, ГОСТ 19425-74, цена за тонну 4,425,104 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,703,340 сум
Двутавр балка 60Ш1 L 12 м, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,657,484 сум