Двутавр 55Б2 в Ташкенте

Подбор по параметрам
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 3,977,148 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, цена за тонну 4,987,356 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, Ст3, цена за тонну 5,187,059 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С255, цена за тонну 5,083,138 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С355, цена за тонну 5,428,605 сум
Двутавр балка 55Б2 Ст3, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,871,054 сум
Двутавр балка 55Б2 С255, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 4,963,167 сум
Двутавр балка 55Б2 С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,232,628 сум
Двутавр балка 55Б2 09Г2С, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,206,834 сум
Двутавр балка 55Б2 цена за тонну 5,455,087 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С345, цена за тонну 4,882,403 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С355, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,422,472 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С255, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,152,896 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, Ст3, СТО АСЧМ 20-93, цена за тонну 5,512,292 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, 09Г2С, цена за тонну 5,479,219 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С345, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,391,118 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С355, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,473,372 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, ГОСТ 8239-89, цена за тонну 5,330,187 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С345, ГОСТ 26020-83, цена за тонну 5,651,752 сум
Двутавр балка 55Б2 L 12 м, С345, ГОСТ Р 57837-2017, цена за тонну 5,674,680 сум